แสงอารี กรุ๊ป เราเป็นผู้นำ ในการขาย การให้บริการ และการ ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อย่างครบวงจร และทันสมัย
เรามีทีมงานคุณภาพกว่า 300 คน ที่พร้อมให้บริการ เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด
เรามีพร้อม ทุกบริการ ครบ ทุกความต้องการ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ บริการประทับใจ

Quality Products Impressive Services

แสงอารี กรุ๊ป

แสงอารี กรุ๊ป เราเป็นผู้นำในการขาย การให้บริการ และการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อย่างครบวงจร และทันสมัย

Imac

ทำไมต้องเลือกเรา

S ervice

บริการที่เป็นเลิศ

T eamwork

ทำงานเป็นทีม

R esponsibility

มีความรับผิดชอบ

O pen Mind

เปิดใจ พร้อมเปลี่ยนแปลง

N on stop develop

พัฒนาไม่หยุดยั้ง

G oal

มุ่งบรรลุเป้าหมายท

เราทำอะไร

Why choose Us?

จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศ

เราจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงจากคลังน้ำมันคุณภาพ แบบครบวงจร

บริการรถขนส่งน้ำมันทั่วประเทศ

เรามีบริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรงตามเวลา