แสงอารี กรุ๊ป เราเป็นผู้นำ ในการขาย การให้บริการ และการ ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อย่างครบวงจร และทันสมัย
เรามีทีมงานคุณภาพกว่า 300 คน ที่พร้อมให้บริการ เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด
เรามีพร้อม ทุกบริการ ครบ ทุกความต้องการ

ประวัติความเป็นมา

History & Company Subsidiaries

ประวัติความเป็นมา

แสงอารี กรุ๊ป เราเป็นผู้นำในการขาย การให้บริการ และการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างครบวงจร และทันสมัย โดยการคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพ และไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาด้านบริการ ด้านระบบงาน ด้านศักยภาพบุคลากร เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

กว่า 55 ปี จากผลงานที่ผ่านมา นับเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จในการทำงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการรักษาพันธะสัญญาต่อลูกค้าและเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน แสงอารี กรุ๊ป ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย พร้อมขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุม รวมถึงบริการขนส่งไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

เรามีทีมงานคุณภาพกว่า 300 คน ที่พร้อมให้บริการท่านอย่างรวดเร็ว คอยช่วยเหลือ และตอบข้อซักถาม เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด

เรามีรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงกว่า 100 คัน ทำให้เราสามารถบริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรงตามเวลา อีกทั้งยังมีสาขาของบริษัทฯ รองรับการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศอีก 2 สาขา คือ สาขากรุงเทพ และสาขาระยอง พร้อมทั้งยกระดับการบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึงSlide 2 Slide 2

บริษัทในเครือ

ลำดับ ชื่อบริษัท ประกอบกิจการ
1บจก. แสงทองปิโตรเลียม ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น
2 บจก. เอส. อาร์. ออยล์
3 บจก. วี. เอ. ออยล์
4 บจก. แสงเพชรออยล์
5 บจก. แสงทวีออยล์
6 บจก. แสงอุทัยออยล์
7 บจก. แสงอรุณออยล์
8 บจก. แสงนภาออยล์
9 บจก. แสงเงินออยล์
10 บจก. แสงฟ้าออยล์
11 บจก. แสงอารีปิโตรเลียม
12 บจก. แสงอารี โพรดักส์
13 บจก. แสงจรัสออยล์
14 บจก. แสงปิติออยล์
15 บจก. แสงมนัสออยล์
16 บจก. แสงปรีดาออยล์ ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น
17 บจก. แสงเลิศออยล์
18 บจก. แสงสมบูรณ์ออยล์
19 บจก. แสงถาวรออยล์
ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น
20 บจก. แสงมงคลออยล์
21 บจก. แสงวิบูลย์ออยล์
ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น
22 บจก. แสงอนันต์ปิโตรเลียม
ให้เช่าทรัพย์สิน
23 บจก. แสงอารีทรานสปอร์ต
รับขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม